Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy, 28.2.2019

Napsal Josef Smolka před dvěma roky v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Pozvánka

na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy, která se koná 28. února 2019 v 18:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ, v přízemí budovy v Rozsochách č.p. 146.

Program:

1.  Schválení programu zasedání

2.   Schválení ověřovatelů  zápisu

3.   Zprávy z jednání rady

4.   Žádosti neziskových organizací (Charita, Hospic, STP)

5.  Schválení rozpočtu na rok 2019

6.  Schválení zprávy o provedení inventarizace majetku za rok 2018

7.  Schválení návrhů vyřazovacích protokolů

8.  Schválení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2018, včetně návrhu na jeho rozdělení

9.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

10. Směna pozemku p.č. 261/1 ve vlastnictví obce proti pozemku p.č. 302/8

11. Prodej části pozemku p.č. 67/1 v k.ú. Rozsochy

12. Prodej části pozemku p.č. 494/2 v k.ú. Rozsochy

13. Záměr prodeje pozemku p.č. 474/4 v k.ú. Rozsochy

14. Záměr prodeje pozemků p.č. 165/75, 165/76, 165/77, 165/78 v k.ú. Rozsochy

15. Záměr části prodeje pozemku p.č. 802/1 v k.ú. Rozsochy

16. Informace a organizační záležitosti

17. Diskuse

18. Závěr

 

 

 

Josef Smolka

starosta obce

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

(4 číslice)

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2020 Obec Rozsochy