Letošní hody byly plné lidí a sluníčka.

Napsal Josef Smolka před devíti roky v kategorii Slavnosti . Připojeno 0 komentářů.

Hody nebo taky posvícení, jsou tradiční lidovou slavností, která vždy bývala na vesnicích pořádána v době výročí vysvěcení místního kostela. Vzhledem k tomu, že rozsošský kostel byl vysvěcen 16. srpna 1768 a je zasvěcen svatému Bartoloměji, jehož svátek nalezneme v kalendáři o pouhý týden později, tak by nám v Rozsochách vycházela pouť a hody pouze s týdenním odstupem. Možná proto se naši předkové rozhodli, slavit hody dle nařízení císaře Josefa II., které od roku 1786 ukládalo lidu, slavit hody na svátek svatého Havla, což je zpravidla třetí neděle v říjnu.

hody-11-01

chasa předává panu faráři dary Země

V letošním roce jsme pořádali již čtvrtý ročník hodů, obnovených po zhruba třicetileté přestávce a tentokrát nám posvícenská neděle vyšla přesně na svatého Havla. Krásný den, zalitý sluníčkem, vylákal na náves rekordní počet lidí, kteří přijali pozvání místní chasy. Stejně tak, jako v předchozích létech, jsme si užili hody se vším všudy, tak, jak má tato tradiční slavnost vypadat. Na ranní bohoslužbě předala chasa panu faráři symboly úrody a plodů Země a potom se vydala s muzikou po celé obci, zvát sousedy na odpolední slavnostní průvod, souzení berana a následnou veselici. Po slavnostním průvodu nenechal „soudní dvůr,“ v průběhu procesu s beranem, na nikom z letošních „beranů“ „nitku suchou“ a odsouzený beran dostal, dle tradic, k radosti všech ochránců zvířat a ke zklamání všech milovníků skopového, nakonec od vrchnosti milost. To však nikomu nebránilo v tom, aby si společně zatančili na návsi a potom se průvodem odebrali do kulturního domu, kde veselice až do pozdních večerních hodin pokračovala.

Všem, kdo nám svým společným dílem a přičiněním dopřáli to, abychom si i letošním roce užili krásnou, tradiční, hodovou veselici, patří  srdečné poděkování. Doufejme, že v příštím roce se na návsi pod májí sejdeme zase. 

hody-11-04

slavnostní pochod obcí k máji

hody-11-02

souzení berana pod májí

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

(4 číslice)

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2020 Obec Rozsochy