Digitalizace katastrálního operátu v naší obci znamená pro většinu vlastníků půdy nové přiznání k dani z nemovitosti.

Napsal Josef Smolka před desíti roky v kategorii Hospodaření . Připojeno 0 komentářů.

Jak už bylo vlastníkům půdy sděleno prostřednictvím úřední desky, kabelové televize, místního rozhlasu a České pošty, došlo v naší obci v katastrálním území Albrechtice u Rozsoch, Blažejovice u Rozsoch a Vojetín u Rozsoch dnem 31.10.2011 k takzvané digitalizaci katastrálního operátu.

Tímto procesem byla doplněna doposud platná katastrální mapa uvedených katastrálních území zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, přičemž tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě. Zjednodušeně by se dalo říci, že pozemky a části pozemků zapsaných v takzvané zjednodušené evidenci jako parcely PK, byly nově zapsány jako samostatné parcely KN. Ptáte se, proč katastrální úřad sám sobě i vlastníkům půdy komplikuje život a co nám to všechno vlastně přineslo? Především došlo ke zpřesnění katastrálního operátu a k velkému zjednodušení v označení a identifikaci pozemků. Dříve se mohlo stát, že byl jeden pozemek katastru nemovitostí součástí jednoho nebo více pozemků, vedených ve zjednodušené evidenci a nebo obráceně, pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, byl součástí jednoho či více pozemků katastru nemovitostí a toto dělení na části bylo velmi složité. V novém katastrálním operátu už žádný takový komplikovaný „díl“ nenaleznete.

Zpřesněním katastrálního operátu došlo pochopitelně v mnoha případech ke změně zaevidované výměry, ať už do plusu nebo do mínusu. Hranice pozemků pochopitelně nikdo neměnil, pouze došlo ke zpřesnění skutečné výměry pozemků, za pomoci nových technologií. Vzhledem k tomu, že mnoha vlastníkům pozemků v katastrálních územích, na kterých došlo k digitalizaci, se změnily evidované výměry nebo označení parcel, vztahuje se na ně povinnost podat nové daňové přiznání k dani z nemovitosti. Obecní úřad vytiskne každému, kdo si o to požádá, takzvané srovnávací sestavení parcel, ze kterého lze vyčíst, k jakým změnám na jeho listu vlastnictví došlo. Vlastníci půdy, kteří své pozemky pronajímali, dobře vědí, že za pozemky, vedené jako PK, odváděl daň z nemovitosti nájemce a za pozemky vedené jako KN platil daň z nemovitosti pronajímatel (vlastník). Vzhledem  k tomu, že veškeré pozemky  PK byly v digitalizovaných katastrech převedeny do evidence KN, tak bude třeba, aby vlastnici k těmto bývalým PK pozemkům podali přiznání k dani z nemovitosti. Daňové přiznání je pochopitelně třeba podat i v případě změny evidované výměry pozemků.

Dle sdělení finančního úřadu je třeba podat daňové přiznání nejpozději do 31. ledna 2011. Zpoždění delší než 5 dní bude pokutováno ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daně. Minimální výše pokuty však činí 500,-Kč.

Pokud poplatník využije k úhradě daně složenku, nově uhradí České poště částku za převod peněz. Dříve byla tato částka hrazena státem.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

(4 číslice)

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2020 Obec Rozsochy