Rozcestník

Napsal Josef Smolka před dvěma měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Společné prohlášení Svazu města a obcí ČR a Sdružení místních samospráv

Napsal Josef Smolka před třemi měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Naše organizace, které zastupují tisíce měst a obcí v ČR a hájí zájmy jejich samospráv, vyjadřují hlubokou soustrast rodině tragicky zemřelého místostarosty obce Dražůvky pana Rudolfa Štose.

 

K přání soustrasti se přidává i naše obec, proto bude v den pohřbu, tuto sobotu 1.6.2019, vyvěšen u OÚ Rozsochy černý prapor, který bude symbolizovat společné politování této tragické události i sounáležitost s truchlící rodinou.

Pokračování tohoto článku »»»

Upozornění - uzavírka nádraží - autobusová doprava

Napsal Josef Smolka před třemi měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Po dobu uzavírky železničního přejezdu na nádraží v Rozsochách od 20. do 22. května 2019 nebude autobus zajíždět na zastávku na nádraží.

V této době bude výluka vlakového spojení - náhradní autobusová doprava bude zastavovat na křižovatce silnice I/19.

Dětský den 2019

Napsal Josef Smolka před třemi měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Uzavírka - oprava železničního přejezdu - nádraží Rozsochy

Napsal Josef Smolka před třemi měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Od 20. do 23. května bude Správa železniční dopravní cesty provádět opravu železničního přejezdu   P7041 železniční tratě č. 251 v Rozsochách - Nádraží, který kříží silnici III/3853. V tomto období bude železniční přejezd neprůjezdný pro motorovou dopravu a silnice bude ze směru silnice I/19 a ze směru od Rozsoch uzavřena (označena jako slepá silnice). Průjezd směr vlakové nádraží a Kundratice bude umožněn.

Vzpomínka na válečné oběti

Napsal Josef Smolka před třemi měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

V měsíc květnu si  připomínáme konec II. světové války, která poznamenala i životy v  našich obcích.

Mezi ty, které válka poznamenala nejvíce patří  rodina Holečkových z Albrechtic. Z celé rodiny, která poskytla zázemí odboji, se zachránili pouze dva její příslušníci. Josef Holeček mladší, útěkem, po odvážném skoku ze šťítového okna domu a jeho dvouletý syn, na přímluvu tehdejšího albrechtického starosty. Ostatní členové rodiny, Josef Holeček starší, jeho žena Marie, osmnáctiletá dcera Ludmila i snacha Růžena, byli po dvou měsících mučení nakonec popraveni v plynové komoře koncentračního tábora v Mauthausenu.

K dalším obětem války z Albrechtic patří Josef Musil. Byl nasazen na nucené práce do Přerova, ale z práce uprchl. Byl však zadržen, předán brněnskému gestapu a odtud převezen do věznice v Jihlavě. Z vězení se do své vsi už nikdy nevrátil.

Pokračování tohoto článku »»»

SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSOCHY 20.5.2019

Napsal Josef Smolka před třemi měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy, které se koná 20. května 2019 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, v přízemí budovy v Rozsochách č.p. 146

 • Schválení programu zasedání
 • Schválení ověřovatelů  zápisu
 • Zprávy z jednání rady
 • Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
 • Schválení účetní závěrky za rok 2018
 • Rozpočtové opatření č. 1/2019
 • Žádosti neziskových organizací o příspěvek na činnost
 • Schválení zadání změny územního plánu
 • Schválení Smlouvy o dílo IS Rozsochy – Nová čtvrť
 • Schválení dodatku smlouvy s SVK Žďársko
 • Smlouva s AGRO Rozsochy o zemědělském pachtu
 • Prodej pozemku p.č. 474/4 v k.ú. Rozsochy
 • Prodej části pozemku p.č. 802/1 v k.ú. Rozsochy
 • Odkoupení části pozemku st. 27/2 v k.ú. Rozsochy
 • Záměr prodeje pozemku p.č. 651/3 v k.ú. Kundratice
 • Záměr prodeje části pozemku p.č. 805/1 v k.ú. Rozsochy
 • Informace a organizační záležitosti
 • Diskuse
 • Závěr

Josef Smolka

starosta obce

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019 - Oznámení

Napsal Josef Smolka před čtyřmi měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb

Starosta obce Rozsochy podle § 32, odst. 2, zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

o z n a m u j e :

Pokračování tohoto článku »»»

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2019 Obec Rozsochy