Tašky na tříděný odpad

Napsal Josef Smolka před třemi měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

img-20200519-125338 Obec Rozsochy zajistila na podporu třídění odpadu v domácnostech tašky na tříděný odpad.

Jedná se o sadu tří tašek, které jsou vyrobeny z omyvatelné igelitové plachtoviny. Jsou vhodné ke sběru a třídění odpadu především v domácnostech. Na bocích jsou opatřeny suchým zipem, který umožní tašky vzájemně pospojovat a utvořit kompaktní celek. Tašky jsou popsány na jaký druh odpadu slouží (plast, papír, sklo) včetně doporučení jaký druh do nich patří. Po naplnění se jejich obsah vysype na sběrném místě tříděných odpadů a mohou být opakovaně používány.

Občané, kteří jsou zapojeni do našeho odpadového sytému  (mají zakoupené známky) si mohou bezplatně vyzvednout sadu tašek na obecním úřadě.

Pokračování tohoto článku »»»

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce 18. 5. 2020

Napsal Josef Smolka před třemi měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy, které se koná 18. května 2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, v přízemí budovy v Rozsochách č.p. 146


1. Schválení programu zasedání

2. Schválení ověřovatelů  zápisu

3. Zprávy z jednání rady

4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019

5. Schválení účetní závěrky za rok 2019

6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 475/2019

7. Rozpočtové opatření č. 2/2020

8. Žádosti neziskových organizací o příspěvek na činnost

9. Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě

10. Zařazení území obce do územní působnosti MAS Zubří země o.p.s.

11.   Informace a organizační záležitosti

12.  Diskuse

13.  Závěr

Josef Smolka, starosta obce

Sběr - nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu a železa

Napsal Josef Smolka před třemi měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

NEBEZPEČNÝ ODPAD:

Kdy: středa a čtvrtek 13. a 14. května 2020  od 7:00 do 14:30 hodin, ve středu 13. května do 17:00 hodin (nahlásit předání na OÚ)

Kde: areál hospodářské činnosti obce

Seznam nebezpečného odpadu:

 • Lednice, televizory, monitory
 • Počítače s příslušenstvím, pračky, sporáky
 • Zářivky
 • Drobné elektrospotřebiče
 • Obaly od barev a oleje, zbytky barev a oleje, olejové filtry
 • Monočlánky, olověné a jiné akumulátory

Ostatní odpad neodevzdávejte!!!!!

Pneumatiky má povinnost odebrat prodejce.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:

Ve středu 13. a čtvrtek 14. května bude probíhat sběr velkoobjemového odpadu,

od 7:00 hodin  do 14: 30 hodin,  ve středu do 17:00 hodin (nahlásit na OÚ)

Areál hospodářské činnosti obce.

Seznam odpadu:

 • Koberce, linolea
 • Umyvadla, toalety
 • Starý nábytek

Jedná se o odpad, který se po vytřídění vzhledem ke své velikosti nedá uložit do popelnic.

SBĚR ŽELEZA:

Ve středu 13. a čtvrtek 14. května bude probíhat sběr železa,

od 7:00 hodin  do 14: 30 hodin,  ve středu do 17:00 hodin (nahlásit na OÚ)

Železo je možné odevzdat v areálu hospodářské činnosti obce.


Větší kusy je možné po dohodě odvést od nemovitosti pracovníky obce (telefonicky nahlásit na tel. 724 180 246)

Pošta Partner Rozsochy - od května v běžném režimu

Napsal Josef Smolka před třemi měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Pošta Partner Rozsochy oznamuje, že od pondělí 4. května bude provozní doba v obvyklém režimu:


Pondělí 7: 00 - 9:30 a 13:00 - 17:00 hodin
Úterý 13:00 - 15:00 hodin
Středa 7:00 - 9:30 a 13:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 7:00 - 9 :30 a 13:00 - 15:00 hodin
Pátek 7:00 - 9:30 a 13:00 - 15:00 hodin


Žádáme návštěvníky pošty, aby dodržovaly platná hygienická opatření.

Místní knihovna otevřena

Napsal Josef Smolka před třemi měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Od středy 29.4.2020 bude opět otevřena knihovna.

Prosíme o dodržování bezpečnostních opatření:

 • do knihovny vstupujte jednotlivě
 • před vstupem do knihovny proveďte dezinfekci rukou
 • vstup pouze s rouškou
 • v knihovně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu (vrácení a převzetí knížek, hrací koutek a deskové hry jsou zatím "mimo provoz")
 • pokud chcete pouze vrátit knihy, odložte to na pozdější dobu
 • seniorům rádi knihy doručíme a předáme, stačí se ozvat - tel. 566 576 224

Očkování psů - pátek 1. května 2020

Napsal Josef Smolka před třemi měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Veterinární lékař MVDr. Bureš bude v naší obci provádět očkování psů proti vzteklině v pátek 1. května.

Palírna                8:30 hod.

U lihovaru           8.50 hod.

Albrechtice         9:05 hod.

Kundratice          9:15 hod.

Nádraží                9:25 hod.

Cena za vzteklinu na 2 roky je 250,- Kč, kombinace na 1 rok 300,- Kč.

Majitelé psů musí mít očkovací průkaz psa s číslem čipu.

Zápis do MŠ Rozsochy - informace

Napsal Josef Smolka před čtyřmi měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že zápis do Mateřské školy Rozsochy proběhne letos vzhledem k mimořádnému opatření bez osobní účasti dětí a minimalizace osobní účasti zákonných zástupců. V postupu se řídíme doporučením MŠMT ze dne 3. 4. 2020.

 • Zápis do Mateřské školy Rozsochy  pro školní rok 2020/2021 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 pěti let věku.
 • Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř, tří t a dvou let do 31. 8. 2020 a to až do naplnění kapacity mateřské školy.

Doba termínu zápisu je stanovena od 2. května 2020 do 12. května 2020.

Pokračování tohoto článku »»»

Kontejner na bioodpad 21.4. - 27.4.2020

Napsal Josef Smolka před čtyřmi měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Od úterý  21.4.  do pondělí 27.4. bude přistaven u vjezdu do lihovaru kontejner na bioodpad.

Kontejner je určen pro odpad rostlinného původu:

 • Listí
 • Tráva
 • Plevel
 • Odpad z ovoce a zeleniny

Odpad nesmí obsahovat kamení a jiné druhy odpadů!!!!!!

Režim obecního úřadu Rozsochy a pošty Partner od 20. dubna

Napsal Josef Smolka před čtyřmi měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Úřední dny a úřední hodiny obecního úřadu budou v původním rozsahu:

Pondělí a středa  od 6:30 do 17:00 hodin (přestávka 11:00 – 12:00 hodin)

 

Pošta Partner Rozsochy, hodiny pro veřejnost:

Pondělí :               12:00 – 16:00 hodin

Úterý až pátek:     07:00 – 12:00 hodin

 

Žádáme občany, aby pro vyřizování svých záležitostí využívaly stanovené dny a hodiny.

Upřednostňována je komunikace písemná, elektronická nebo telefonická.

Platby za dřevo a odpady jsou preferovány bezhotovostní na účet obce, který bude žadateli telefonicky nebo e-mailem sdělen s platebními podmínkami.

 

V případě osobního kontaktu je nutné dodržovat tyto opatření:

 • dodržovat odstup mezi osobami alespoň 2 metry
 • vstupovat do místností jednotlivě
 • používat ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) rouškou, respirátorem…
 • před vstupem do úředních prostor použít dezinfekční přípravek rukou, který bude před kanceláří připraven

 

Kraj Vysočina - zákaz pálení a rozdělávání ohně

Napsal Josef Smolka před čtyřmi měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Kraj Vysočina vydal oznámení, kterým se od 6. dubna 2020 do odvolání zakazuje:

- rozdělávání ohně , kouření

- používání pyrotechnických výrobků

- používání jiných zdrojů zapálení (létající přání, lampióny, pochodně)

- jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace

Tento zákaz se vztahuje na místa, kterými jsou:

- lesní porost a jeho okolí (do 50 m od jeho okraje)

- suché travní porosty

- plochy zemědělských kultur, které umožňují vznik a šíření požáru

- sklady pícnin, obilovin, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 metrů

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2020 Obec Rozsochy