Režim obecního úřadu Rozsochy a pošty Partner od 20. dubna

Napsal Josef Smolka před měsícem v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Úřední dny a úřední hodiny obecního úřadu budou v původním rozsahu:

Pondělí a středa  od 6:30 do 17:00 hodin (přestávka 11:00 – 12:00 hodin)

 

Pošta Partner Rozsochy, hodiny pro veřejnost:

Pondělí :               12:00 – 16:00 hodin

Úterý až pátek:     07:00 – 12:00 hodin

 

Žádáme občany, aby pro vyřizování svých záležitostí využívaly stanovené dny a hodiny.

Upřednostňována je komunikace písemná, elektronická nebo telefonická.

Platby za dřevo a odpady jsou preferovány bezhotovostní na účet obce, který bude žadateli telefonicky nebo e-mailem sdělen s platebními podmínkami.

 

V případě osobního kontaktu je nutné dodržovat tyto opatření:

  • dodržovat odstup mezi osobami alespoň 2 metry
  • vstupovat do místností jednotlivě
  • používat ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) rouškou, respirátorem…
  • před vstupem do úředních prostor použít dezinfekční přípravek rukou, který bude před kanceláří připraven

 

Kraj Vysočina - zákaz pálení a rozdělávání ohně

Napsal Josef Smolka před měsícem v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Kraj Vysočina vydal oznámení, kterým se od 6. dubna 2020 do odvolání zakazuje:

- rozdělávání ohně , kouření

- používání pyrotechnických výrobků

- používání jiných zdrojů zapálení (létající přání, lampióny, pochodně)

- jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace

Tento zákaz se vztahuje na místa, kterými jsou:

- lesní porost a jeho okolí (do 50 m od jeho okraje)

- suché travní porosty

- plochy zemědělských kultur, které umožňují vznik a šíření požáru

- sklady pícnin, obilovin, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 metrů

Informace občanům - prodloužení do 13. 4. 2020

Napsal Josef Smolka před dvěma měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

V pondělí 23. března 2020 rozhodla vláda ČR o prodloužení omezení volného pohybu na veřejnosti do 13. dubna 2020 . Ke stejnému datu byla prodloužena i všechna další dosud platná opatření, kterými je například omezení až na výjimky maloobchodní prodej a prodej služeb, zákaz přítomnosti veřejnosti v restauracích, omezen provoz úřadů a pošt.

V platnosti zůstává zákaz všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest.

Omezení provozu v obci Rozsochy:

  • Obecní úřad Rozsochy omezuje rozsah úředních hodin na pondělí a středu od 14:00 do 17:00 hodin
  • Pošta Partner Rozsochy otevřena pro veřejnost v pondělí, středu a pátek od 13:00 hodin do 15:00 hodin
  • Žádáme občany, aby vyřizovali pouze nezbytné záležitosti
  • Po dobu nouzového stavu nebudou vybírány poplatky za popelnice a za dřevo.

 

Opatření jsou platná  do 13. dubna 2020 .

Zápis do první třídy ZŠ Rozsochy

Napsal Josef Smolka před dvěma měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Základní škola Rozsochy,

okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

zve rodiče budoucích prvňáčků

k zápisu do první třídy.

Zápis se koná dne 21. dubna 2020 od 14 do 16 hodin v budově školy.

Rodiče s sebou přinesou svůj občanský průkaz, dále rodný list a průkazku ZP dítěte.

Z důvodu Mimořádného opatření bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí.

Alternativy přihlašování dětí k základnímu vzdělávání na naší škole a další informace naleznete na stránkách školy: www.skola-rozsochy.cz v kolonce Dokumenty.

Doplňující informace

Napsal Josef Smolka před dvěma měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.
  • Popelnice bez nalepené známky pro rok 2020 budou vyvezeny i v prvním dubnovém svozu 1. 4. 2020
  • Pokud máte zájem o palivové dříví, můžete se tel. nahlásit na OÚ Rozsochy, platby za dříví budou vybírány později

Roušky stále k dispozici!

Napsal Josef Smolka před dvěma měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Dobrovolnice šijí roušky

I nadále šijí dobrovolnice roušky, které jsou k dispozici občanům na poště Rozsochy, obecním úřadě Rozsochy, v obchodě Coop a na vlakovém nádraží v Rozsochách.

Všem šičkám za jejich iniciativu děkujeme.

Svoz komunálního odpadu od dubna 2020

Napsal Josef Smolka před dvěma měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

TS Bystřice nad Pernštejnem oznamují, že svoz komunálního odpadu bude od 1. dubna v režimu 1 x za 14. dní, ve středu v sudý týden.

Jídelníček MŠ Rozsochy 23.-27.3.2020

Napsal Josef Smolka před dvěma měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Děkujeme za další podporu - nákrčníky

Napsal Josef Smolka před dvěma měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Děkujeme paní Pavlíně Střešňákové z Rozsoch (od křížku), která věnovala nové dětské nákrčníky, které lze provizorně použít na chránění obličeje pro děti místo roušky. Nákrčníky jsou zdarma k vyzvednutí na OÚ Rozsochy. Pokud máte zájem, můžete kontaktovat a domluvit se přímo i s paní Střešňákovou na jejím FCB.

Děkujeme, vážíme si této nabídky.

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2020 Obec Rozsochy