Dokumenty ke stažení

exekuce_Alois Slavíček_2013

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1090x.

USNESENÍ o nařízení elektronického dražebního jednání_01_2012

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1087x.

Vyhláška o vydání aktualizace č.1 ZÚR Kraje Vysočina

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 895x.

Zahájení vodoprávního řízení: Rozsochy - kanalizace a ČOV

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1428x.

prohibice_2012

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 881x.

pozvánka za zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy č. 4/2012

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 881x.

oznámení počtu okrsků_Kr_2012

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 949x.

veterinární opatření_varróza včel

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 947x.

Návrh zadání územního plánu2012

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1024x.

Oznámení o veřejném projednání návrhu č. 1 ÚP Bystřice nad Pernštejnem

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 589x.

Oznámení o veřejném projednání návrhu č. 1 ÚP Bystřice nad Pernštejnem

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 977x.

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu ÚP Rozsochy

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1018x.

Vyúčtování albrechtického vodovodu za rok 2011

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1000x.

vyúčtování vodného VAS 2011

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1000x.

záměr odprodat pozemky v k.ú. Rozsochy

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 951x.

Pozvánka za schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy č. 3/2012

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 969x.

zpráva o výsledku přzkoumání hospodaření za rok 2011

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 943x.

závěrečný účet obce za rok 2011

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1040x.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1286x.

Pozvánka na schůzi Zo 2-2012

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 976x.

zahájení UŘ studna Lacina Vojetín

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1008x.

zveřejnění záměru - pozemky 05/2012

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1015x.

Výzva k vyzvednutí písemnosti_Valachovi

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 974x.

Rozhodnutí o umístění stavby - studna Jašek

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1101x.

Dražební vyhláška 4.5.2012

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 971x.

Veřejná vyhláška - aktualizace č.1 ZÚR KrV

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 648x.

Vyhláška_studna_pJašek_Vojetín

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1016x.

Zaháj_zjišťov_řízení_Strategie_kraje_Vysočina

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 983x.

aktualizovaný výkaz výměr na bourací práce zem. areálu

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 749x.

Aktualizovaná souhrnná technická zpráva

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1403x.

Výzva na bourací práce zem. areálu v Albrechticích

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 792x.

Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1290x.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Rozsochy a Kundratice

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1007x.

Zahájení změny územního rozhodnutí kanalizace Rozsochy

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1116x.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č.1/2012

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 995x.

zveřejnění záměru obce - směna a odprodej pozemků

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1036x.

Rozhodnutí MZE ČR o JPÚ Rozsochy a Kundratice

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1067x.

rozpočet mikroregionu Bystřicko na rok 2012

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 968x.

rozpočtové výdaje

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1060x.

rozpočtové příjmy

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1056x.

obnovení katastrálního operátu Rozsochy

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 618x.

obnovení katastrálního operátu Kundratice

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 996x.

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 961x.

pozvánka za schůzi OZ 05-2011

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1037x.

Oznámení o vystavení návrhu jednoduchých pozemkových úprav

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1145x.

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1005x.

Záměr odprodeje pozemku p.č.141/8 v k.ú. Albrechtice u Rozsoch

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1059x.

Zveřejnění záměru odprodeje pozemků 825

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1081x.

Pozvánka na zasedání ZO 4-2011

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1067x.

Oznameni zameru_Bures_A_2011

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1048x.

Věcné břemeno na přípojku el. Kašová

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1020x.

dražba nemovitosti v Blažejovicích na st. 19

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1168x.

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1117x.

Rozhodnutí o umístění stavby "přístavba a nástavba RD č.p. 85 - Rozsochy

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1079x.

Dražební vyhláška

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1179x.

Vyúčtování albrechtického vodovodu za rok 2010

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1081x.

vyúčtování vírského vodovodu za rok 2010

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1161x.

pozvánka na schůzi OZ3/2011

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1048x.

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva 06/11

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 965x.

Závěrečný účet obce Rozsochy r. 2010

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 997x.

Veřejnoprávní smlouvy - přestupky_2011

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1054x.

oznámení o zamýšleném prodeji nemovitosti

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1181x.

rozhodnutí rekonstrukce stájí pro chov skotu - Rozsochy

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1191x.

zasedání Kr. zastupitelstva 05/2011

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 977x.

územní a stav. RD č.85

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1094x.

Pozvánka na zasedání ZO 01-2011

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 665x.

SVK_valna_2011

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 687x.

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 636x.

Sčítání_2011

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 653x.

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 669x.

návrh rozpočtu MR Bystřicko 2011

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 619x.

zveřejnění prodeje p.č.801_2011

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1098x.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 646x.

veřejná vyhláška -umístění skladu nářadí p.č.4 v k.ú.Blažejovice

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 775x.

pozvánka na zasedání ZO

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 702x.

prodej části pozemku

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 699x.

ustanovující zasedání2010

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 699x.

Dražební vyhláška 6.10.2010

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 941x.

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 717x.

Oznámení doby a místa konání voleb ZO

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 672x.

Oznámení doby a místa konání voleb

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 718x.

Zahájení_uz_riz_kanalizace_2010

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1467x.

volby ZO 2010 okrsky

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 711x.

Doložení dokladů na stavbu hosp. budovy na p.č. st.4 v Blažejovicích

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 815x.

Dražební vyhláška č.p. 51 Rozsochy

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1464x.

Veřejná vyhláška- veřejné projednání návrhu změny č.1 ÚP Rozsochy

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 727x.

pozvánka na schůzi OZ 09/2010

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1134x.

Dražební vyhláška

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 901x.

Výzva ZVS k podání nabídky na pronájem vodního díla

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1154x.

Rozhodnutí CHKO o výjimce pro vozidla ČEZ

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1204x.

sloučené řízení-stavba hospodářské budovy Jiří Juračka

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1201x.

Vyúčtování vodného VAS 2009

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1206x.

Vyúčtování vodného vodovodu Albrechtice za rok 2009

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1262x.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU R.2010

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1170x.

pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy č.3/2010

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1467x.

Výpůjčka části náves - zveřejnění záměru

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1115x.

zpráva o kontrole hospodaření za rok 2009

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1168x.

závěrečný účet obce Rozsoch za rok 12009

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1214x.

oznámení o záměru odprodat pozemky na návsi

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1164x.

oznámení o záměru darovat pozemky od ČOV

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1181x.

Oznámení - volby do PS 2010

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1193x.

Dražební vyhláška

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1566x.

sdělení počtu volebních okrsků

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1155x.

Rozhodnutí_cp_88

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1467x.

Rozpočet obce Rozsochy na rok 2010

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 827x.

Fasáda MŠ Rozsochy

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 666x.

Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko, návrh rozpočtu, závěrečný účet, audit

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1507x.

Rozpočet mikroregionu Bystřicko na r. 2009

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1236x.

spojené stavební aúzemní řízení na rekonstrukci RD 88 Rozsochy

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1160x.

rozpočet obce 2010

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1233x.

pozvánka na schůzi Zastupitelstva kraje Vysočina

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1106x.

Oznámení o zamýšleném převodu

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1221x.

Stav řízení cyklostezka

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1229x.

0052_0001.pdf

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 788x.

JPU_KUNDRATICE_NAROKY

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1165x.

Územní rozhodnutí - cyklotrasa na p.č 825/1 v k.ú. Rozsochy

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1264x.

Vyhláška Finančního úřadu Tonex

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1163x.

Vyhláška Finančního úřadu Bios

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1188x.

Vyhláška Finančního úřadu Ave Track

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1155x.

návrh zadání zm1 UP - výkres

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1221x.

návrh zadání zm1 UP - text

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1343x.

Komunikace pro nemotorovou dopravu

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1229x.

Omezení dopravy v době pouti 2009

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1223x.

Omezení provozu v době pouti 2009

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 636x.

uzavírka provozu na Bartolomějskou pouť

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 718x.

Dražební vyhláška

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1610x.

vyhláška Pozemkového fondu

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1185x.

Vyúčtování vodného VAS 2008

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1160x.

Zalesnění Bělík 2009

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1149x.

Vyučtování vody Albrechtického vodovodu

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1244x.

Zveřejnění p.č. 819/6 v k.ú. Ablrechtice

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1194x.

závěrečný účet mikroregionu Bystřicko za rok 2008

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1097x.

Závěrečný účet obce za rok 2008

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1208x.

Bezproudi_Vojetin_07_2009

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1091x.

Pozvánka na schůzi ZO Kraje Vysočina 4-09

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1206x.

Oznámení o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1220x.

Záměr směny části pozemku p.č. 825/1

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1176x.

Vyhláška FÚ pro daň z nemovitosti 09

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1188x.

informace o počtu volebních okrsků 09

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1179x.

ukončení opatření k zamezení katarální horečky ovcí

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1158x.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 951x.

Podklady pro valnou hromadu SVK Žďársko

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1234x.

Zajájení stavebního řízení na úpravy návsi Rozsochy

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1232x.

Rozpočet obce Rozsochy na rok 2009

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 802x.

Rozpočet mikroregionu Bystřicko na r. 2009

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1173x.

Oznámení o záměru odprodat pozemek

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1262x.

Návrh rozpočtu na rok 2009

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1194x.

darování poz. 282/12

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1285x.

zalesnění zemědělských pozemků

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1542x.

Oznámení PF o zamýšleném převodu pozemků

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1334x.

odprodej p.č. 800/6

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1297x.

Veřejná vyhláška - zalenění v k.ú Kundratice u Rozsoch

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1383x.

Vyhláška FÚ AVETRACK

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1357x.

Vyhláška FÚ Bios

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1242x.

vyhláška FÚ TONEX

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1273x.

revize_kn.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1203x.

Veřejná vyhláška -zásady územního rozvoje kraje

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1328x.

Nařízení Krajské veterinární správy 10/08

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1271x.

vyhlášení voleb

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1381x.

veřejná vyhláška-úpravy návsi

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1441x.

Rozhodnutí o změně využití území

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1494x.

Oznámení o záměru odprodat adm budovu

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1403x.

zahájení_uz_riz_naves_08

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1505x.

územní rozhodnutí-lesní cesta Šťourky

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 2892x.

zasady_ur_kr_vysocina.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1490x.

vodne_al_vodovod_07.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1513x.

vas_cena_07.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1568x.

fu_jaros_m.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1479x.

zamer_pomnik.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1499x.

informace_vas_08.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 2040x.

vyhlaska_stourky.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1532x.

zav_ucet_obec_08.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 2981x.

zav_ucet_mr__07.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1456x.

narizeni_vs_c2.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1541x.

Audit hospodaření SVK Žďársko za rok 2007

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1488x.

Rozpočet SVK Žďársko na rok 2007

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1475x.

Závěrečný účet SVK Žďársko za rok 2007

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1487x.

Záměr odprodat část 805/1 a 874 palírna

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1524x.

Obecně závazná vyhláška č.1/08 požární řád

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1853x.

Zveřejnění záměru pronajmout rybník v k.ú. Kundratice u Rozsoch

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1394x.

Vyhláška úz rozhodnutí hloušek Al 3

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1577x.

pozvankazk01_obce.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1403x.

navrh_rozpoc_mr__08.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1435x.

navrh_rozpoctu_08.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1674x.

jpu_cesta_01.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1502x.

bauer_fu01-08.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1446x.

Vyhláška L. Bauer

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 946x.

pozvánka za ZK č.6

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1618x.

Veřejná vyhláška FÚ - L. Bauer

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1471x.

Vyhláška Finančního úřadu pro p. Bauera

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 818x.

OZV Č. 2/ 2007

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1956x.

příloha k OZV Č. 3/2007

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1833x.

OZV Č. 3/2007

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1945x.

příloha k OZV Č. 2/2007

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1874x.

OZV Č. 2/2007

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 787x.

vyláška av 29,8,07

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1586x.

vyuc_voda_vas.pdf

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1616x.

vyuc_voda_obec07.pdf

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1576x.

Vyhláška FÚ Kat. Kašová

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1609x.

obecně závazná vyhláška č. 1/2007

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1874x.

Veřejná vyshláška FÚ Bios 07.06.2007

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1500x.

Stavební povolení hasička Rozsochy

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1507x.

Závěrečný účet svazku obcí mikroregion Bystřicko

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1525x.

Zpráva o výsledku kontroly hospodaření za rok 2006

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1499x.

Závěrečný účet za rok 2006

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 2150x.

Pozvánka na kr. zastupistelstvo 05/07

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 888x.

Stavební povolení Hošek

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1741x.

Stavební řízení hasička

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1619x.

Opatření proti škůdci na kukuřici

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1635x.

Lesní osnovy

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1694x.

Zahájení st řízení Hošek

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1715x.

Oznámení o problémech v pov Dyje

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1581x.

Vyhláška FÚ z 26.3.2007

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1598x.

rozpocet_o_07.pdf

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1131x.

pozvankazk02_obce.pdf

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1619x.

rozpočet SVK 2007

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1742x.

Rozpočet mikroregionu

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 806x.

Veřejnoprávní smlouva

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1698x.

vojetin13.pdf

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1673x.

rozpocet2007.pdf

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 935x.

oz1-07.pdf

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 956x.

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2020 Obec Rozsochy