Dokumenty ke stažení

exekuce_Alois Slavíček_2013

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1064x.

USNESENÍ o nařízení elektronického dražebního jednání_01_2012

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1045x.

Vyhláška o vydání aktualizace č.1 ZÚR Kraje Vysočina

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 853x.

Zahájení vodoprávního řízení: Rozsochy - kanalizace a ČOV

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1383x.

prohibice_2012

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 853x.

pozvánka za zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy č. 4/2012

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 849x.

oznámení počtu okrsků_Kr_2012

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 911x.

veterinární opatření_varróza včel

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 923x.

Návrh zadání územního plánu2012

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 976x.

Oznámení o veřejném projednání návrhu č. 1 ÚP Bystřice nad Pernštejnem

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 576x.

Oznámení o veřejném projednání návrhu č. 1 ÚP Bystřice nad Pernštejnem

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 946x.

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu ÚP Rozsochy

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 984x.

Vyúčtování albrechtického vodovodu za rok 2011

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 969x.

vyúčtování vodného VAS 2011

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 957x.

záměr odprodat pozemky v k.ú. Rozsochy

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 912x.

Pozvánka za schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy č. 3/2012

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 939x.

zpráva o výsledku přzkoumání hospodaření za rok 2011

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 916x.

závěrečný účet obce za rok 2011

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1001x.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1232x.

Pozvánka na schůzi Zo 2-2012

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 940x.

zahájení UŘ studna Lacina Vojetín

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 965x.

zveřejnění záměru - pozemky 05/2012

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 969x.

Výzva k vyzvednutí písemnosti_Valachovi

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 938x.

Rozhodnutí o umístění stavby - studna Jašek

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1062x.

Dražební vyhláška 4.5.2012

Publikováno před sedmi roky v kategorii U_deska. Staženo 946x.

Veřejná vyhláška - aktualizace č.1 ZÚR KrV

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 632x.

Vyhláška_studna_pJašek_Vojetín

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 983x.

Zaháj_zjišťov_řízení_Strategie_kraje_Vysočina

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 943x.

aktualizovaný výkaz výměr na bourací práce zem. areálu

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 703x.

Aktualizovaná souhrnná technická zpráva

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1375x.

Výzva na bourací práce zem. areálu v Albrechticích

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 768x.

Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1254x.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Rozsochy a Kundratice

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 979x.

Zahájení změny územního rozhodnutí kanalizace Rozsochy

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1064x.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č.1/2012

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 953x.

zveřejnění záměru obce - směna a odprodej pozemků

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 991x.

Rozhodnutí MZE ČR o JPÚ Rozsochy a Kundratice

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1027x.

rozpočet mikroregionu Bystřicko na rok 2012

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 932x.

rozpočtové výdaje

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1014x.

rozpočtové příjmy

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1009x.

obnovení katastrálního operátu Rozsochy

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 597x.

obnovení katastrálního operátu Kundratice

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 962x.

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 929x.

pozvánka za schůzi OZ 05-2011

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 997x.

Oznámení o vystavení návrhu jednoduchých pozemkových úprav

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1108x.

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 976x.

Záměr odprodeje pozemku p.č.141/8 v k.ú. Albrechtice u Rozsoch

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1031x.

Zveřejnění záměru odprodeje pozemků 825

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1049x.

Pozvánka na zasedání ZO 4-2011

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1030x.

Oznameni zameru_Bures_A_2011

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1009x.

Věcné břemeno na přípojku el. Kašová

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 987x.

dražba nemovitosti v Blažejovicích na st. 19

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1132x.

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1080x.

Rozhodnutí o umístění stavby "přístavba a nástavba RD č.p. 85 - Rozsochy

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1027x.

Dražební vyhláška

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1142x.

Vyúčtování albrechtického vodovodu za rok 2010

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1032x.

vyúčtování vírského vodovodu za rok 2010

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1128x.

pozvánka na schůzi OZ3/2011

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1003x.

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva 06/11

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 933x.

Závěrečný účet obce Rozsochy r. 2010

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 965x.

Veřejnoprávní smlouvy - přestupky_2011

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1035x.

oznámení o zamýšleném prodeji nemovitosti

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1132x.

rozhodnutí rekonstrukce stájí pro chov skotu - Rozsochy

Publikováno před osmi roky v kategorii U_deska. Staženo 1158x.

zasedání Kr. zastupitelstva 05/2011

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 944x.

územní a stav. RD č.85

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1051x.

Pozvánka na zasedání ZO 01-2011

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 646x.

SVK_valna_2011

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 664x.

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 606x.

Sčítání_2011

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 628x.

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 640x.

návrh rozpočtu MR Bystřicko 2011

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 601x.

zveřejnění prodeje p.č.801_2011

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1058x.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 618x.

veřejná vyhláška -umístění skladu nářadí p.č.4 v k.ú.Blažejovice

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 755x.

pozvánka na zasedání ZO

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 677x.

prodej části pozemku

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 681x.

ustanovující zasedání2010

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 680x.

Dražební vyhláška 6.10.2010

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 911x.

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 689x.

Oznámení doby a místa konání voleb ZO

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 652x.

Oznámení doby a místa konání voleb

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 694x.

Zahájení_uz_riz_kanalizace_2010

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1403x.

volby ZO 2010 okrsky

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 680x.

Doložení dokladů na stavbu hosp. budovy na p.č. st.4 v Blažejovicích

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 792x.

Dražební vyhláška č.p. 51 Rozsochy

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1423x.

Veřejná vyhláška- veřejné projednání návrhu změny č.1 ÚP Rozsochy

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 697x.

pozvánka na schůzi OZ 09/2010

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1095x.

Dražební vyhláška

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 879x.

Výzva ZVS k podání nabídky na pronájem vodního díla

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1108x.

Rozhodnutí CHKO o výjimce pro vozidla ČEZ

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1165x.

sloučené řízení-stavba hospodářské budovy Jiří Juračka

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1165x.

Vyúčtování vodného VAS 2009

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1165x.

Vyúčtování vodného vodovodu Albrechtice za rok 2009

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1218x.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU R.2010

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1126x.

pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy č.3/2010

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1427x.

Výpůjčka části náves - zveřejnění záměru

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1075x.

zpráva o kontrole hospodaření za rok 2009

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1134x.

závěrečný účet obce Rozsoch za rok 12009

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1159x.

oznámení o záměru odprodat pozemky na návsi

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1130x.

oznámení o záměru darovat pozemky od ČOV

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1142x.

Oznámení - volby do PS 2010

Publikováno před devíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1159x.

Dražební vyhláška

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1525x.

sdělení počtu volebních okrsků

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1112x.

Rozhodnutí_cp_88

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1419x.

Rozpočet obce Rozsochy na rok 2010

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 788x.

Fasáda MŠ Rozsochy

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 644x.

Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko, návrh rozpočtu, závěrečný účet, audit

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1462x.

Rozpočet mikroregionu Bystřicko na r. 2009

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1187x.

spojené stavební aúzemní řízení na rekonstrukci RD 88 Rozsochy

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1112x.

rozpočet obce 2010

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1188x.

pozvánka na schůzi Zastupitelstva kraje Vysočina

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1062x.

Oznámení o zamýšleném převodu

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1180x.

Stav řízení cyklostezka

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1196x.

0052_0001.pdf

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 772x.

JPU_KUNDRATICE_NAROKY

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1129x.

Územní rozhodnutí - cyklotrasa na p.č 825/1 v k.ú. Rozsochy

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1213x.

Vyhláška Finančního úřadu Tonex

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1119x.

Vyhláška Finančního úřadu Bios

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1147x.

Vyhláška Finančního úřadu Ave Track

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1117x.

návrh zadání zm1 UP - výkres

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1187x.

návrh zadání zm1 UP - text

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1265x.

Komunikace pro nemotorovou dopravu

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1180x.

Omezení dopravy v době pouti 2009

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1184x.

Omezení provozu v době pouti 2009

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 613x.

uzavírka provozu na Bartolomějskou pouť

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 690x.

Dražební vyhláška

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1569x.

vyhláška Pozemkového fondu

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1139x.

Vyúčtování vodného VAS 2008

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1115x.

Zalesnění Bělík 2009

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1119x.

Vyučtování vody Albrechtického vodovodu

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1193x.

Zveřejnění p.č. 819/6 v k.ú. Ablrechtice

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1157x.

závěrečný účet mikroregionu Bystřicko za rok 2008

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1056x.

Závěrečný účet obce za rok 2008

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1168x.

Bezproudi_Vojetin_07_2009

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1050x.

Pozvánka na schůzi ZO Kraje Vysočina 4-09

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1171x.

Oznámení o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu

Publikováno před desíti roky v kategorii U_deska. Staženo 1175x.

Záměr směny části pozemku p.č. 825/1

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1130x.

Vyhláška FÚ pro daň z nemovitosti 09

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1146x.

informace o počtu volebních okrsků 09

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1142x.

ukončení opatření k zamezení katarální horečky ovcí

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1107x.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 926x.

Podklady pro valnou hromadu SVK Žďársko

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1189x.

Zajájení stavebního řízení na úpravy návsi Rozsochy

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1182x.

Rozpočet obce Rozsochy na rok 2009

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 783x.

Rozpočet mikroregionu Bystřicko na r. 2009

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1130x.

Oznámení o záměru odprodat pozemek

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1222x.

Návrh rozpočtu na rok 2009

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1156x.

darování poz. 282/12

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1248x.

zalesnění zemědělských pozemků

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1508x.

Oznámení PF o zamýšleném převodu pozemků

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1304x.

odprodej p.č. 800/6

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1263x.

Veřejná vyhláška - zalenění v k.ú Kundratice u Rozsoch

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1343x.

Vyhláška FÚ AVETRACK

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1323x.

Vyhláška FÚ Bios

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1207x.

vyhláška FÚ TONEX

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1243x.

revize_kn.pdf

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1170x.

Veřejná vyhláška -zásady územního rozvoje kraje

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1299x.

Nařízení Krajské veterinární správy 10/08

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1237x.

vyhlášení voleb

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1352x.

veřejná vyhláška-úpravy návsi

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1403x.

Rozhodnutí o změně využití území

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1450x.

Oznámení o záměru odprodat adm budovu

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1368x.

zahájení_uz_riz_naves_08

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1472x.

územní rozhodnutí-lesní cesta Šťourky

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 2861x.

zasady_ur_kr_vysocina.pdf

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1465x.

vodne_al_vodovod_07.pdf

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1479x.

vas_cena_07.pdf

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1530x.

fu_jaros_m.pdf

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1446x.

zamer_pomnik.pdf

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1466x.

informace_vas_08.pdf

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1997x.

vyhlaska_stourky.pdf

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1498x.

zav_ucet_obec_08.pdf

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 2945x.

zav_ucet_mr__07.pdf

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1421x.

narizeni_vs_c2.pdf

Publikováno před jedenácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1507x.

Audit hospodaření SVK Žďársko za rok 2007

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1461x.

Rozpočet SVK Žďársko na rok 2007

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1444x.

Závěrečný účet SVK Žďársko za rok 2007

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1456x.

Záměr odprodat část 805/1 a 874 palírna

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1487x.

Obecně závazná vyhláška č.1/08 požární řád

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1820x.

Zveřejnění záměru pronajmout rybník v k.ú. Kundratice u Rozsoch

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1360x.

Vyhláška úz rozhodnutí hloušek Al 3

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1542x.

pozvankazk01_obce.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1369x.

navrh_rozpoc_mr__08.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1400x.

navrh_rozpoctu_08.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1634x.

jpu_cesta_01.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1475x.

bauer_fu01-08.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1407x.

Vyhláška L. Bauer

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 922x.

pozvánka za ZK č.6

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1568x.

Veřejná vyhláška FÚ - L. Bauer

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1442x.

Vyhláška Finančního úřadu pro p. Bauera

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 798x.

OZV Č. 2/ 2007

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1913x.

příloha k OZV Č. 3/2007

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1789x.

OZV Č. 3/2007

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1903x.

příloha k OZV Č. 2/2007

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1826x.

OZV Č. 2/2007

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 765x.

vyláška av 29,8,07

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1541x.

vyuc_voda_vas.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1579x.

vyuc_voda_obec07.pdf

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1543x.

Vyhláška FÚ Kat. Kašová

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1565x.

obecně závazná vyhláška č. 1/2007

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1823x.

Veřejná vyshláška FÚ Bios 07.06.2007

Publikováno před dvanácti roky v kategorii U_deska. Staženo 1467x.

Stavební povolení hasička Rozsochy

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1475x.

Závěrečný účet svazku obcí mikroregion Bystřicko

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1488x.

Zpráva o výsledku kontroly hospodaření za rok 2006

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1463x.

Závěrečný účet za rok 2006

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 2098x.

Pozvánka na kr. zastupistelstvo 05/07

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 869x.

Stavební povolení Hošek

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1695x.

Stavební řízení hasička

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1573x.

Opatření proti škůdci na kukuřici

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1602x.

Lesní osnovy

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1620x.

Zahájení st řízení Hošek

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1677x.

Oznámení o problémech v pov Dyje

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1533x.

Vyhláška FÚ z 26.3.2007

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1567x.

rozpocet_o_07.pdf

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1115x.

pozvankazk02_obce.pdf

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1571x.

rozpočet SVK 2007

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1704x.

Rozpočet mikroregionu

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 773x.

Veřejnoprávní smlouva

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1646x.

vojetin13.pdf

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 1618x.

rozpocet2007.pdf

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 909x.

oz1-07.pdf

Publikováno před 13 roky v kategorii U_deska. Staženo 928x.

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2019 Obec Rozsochy